Czas na przedstawienie kolejnego produktu wartego uwagi!

LOBO to zaprojektowane w nowoczesnej obudowie, zgrabny 10-calowy tablet mogący pracować np. jako urządzenie zainstalowane przy wejściu do sali konferencyjnej, które w przejrzysty sposób prezentuje informacje o rezerwacjach.

Informacje o rezerwacjach są automatycznie pobierane z kalendarzy G-Suite, MS Exchange, IBM Notes, Oracle, Zimbra lub Office365, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać z istniejących systemów. Rezerwacji można dokonywać także za pomocą panelu dotykowego urządzenia.

Dodatkowo za pomocą panelu dotykowego użytkownik może nie tylko zarezerwować, ale również potwierdzić przybycie na spotkanie. Brak potwierdzenia spotkania automatycznie anuluje rezerwację, dzięki czemu system dba o optymalizację wykorzystania sal konferencyjnych w biurze.

Urządzenie Lobo może być elementem rozbudowanego systemu rezerwacji sal konferencyjnych, w którym użytkownik może zamówić catering lub dodatkowe wyposażenie.

Wybrane funkcje:

– Wyświetlanie rezerwacji sal z kalendarza G-Suite, MS Exchange, IBM Notes, Oracle, Zimbra, Office365

– Wprowadzanie i potwierdzanie rezerwacji na panelu LOBO

– Określanie stanu zajętości za pomocą koloru tła i podświetlenia bocznego

– Możliwość autoryzacji z wykorzystaniem Active Directory

– Możliwość wyświetlania na urządzeniu LOBO multimediów (JPG, AVI, MP4, HTML5)

– Dystrybucja informacji z poziomu serwera (tylko jeden punkt styku z systemami zewnętrznymi, co zapewnia bezpieczeństwo i nie wymaga zakupu zewnętrznych licencji)

– Możliwość zmiany interfejsu graficznego i importu własnego logo

– Możliwość zbiorczej prezentacji rezerwacji pokoi na wielkoformatowych ekranach LCD

– Możliwość integracji z systemami wewnętrznymi klienta np. BMS, Fidelio

 

Korzyści:

– Optymalne wykorzystanie sal konferencyjnych w firmie

– Podniesienie standardu i prestiżu biura

– Usprawnienie procesu zarządzania wyposażeniem sal

System rezerwacji sal pozwala na:

– Wyszukiwanie sal na podstawie atrybutów (czas, miejsce, wyposażenie sali)

– Dokonywanie cyklicznych rezerwacji, łączenie sal konferencyjnych

– Generowanie zaproszeń na spotkania (wysyłanych pocztą elektroniczną)

– Podłączenie wielu systemów jednocześnie i pracę na nich (rezerwacja dokonana w jednym systemie pojawi się w drugim i będzie widoczna na LOBO)

– Umieszczenie aplikacji w intranecie

– Tłumaczenie na wiele różnych języków

 

System rezerwacji pokoi:

Masz jakieś pytania? Potrzebujesz pełnej specyfikacji?
Skontaktuj się z nami: www@elhurt.com.pl