I Informacje ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub zamówieniu, plików „Cookies” i innych danych przetwarzanych w naszych serwisach) jest Elhurt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 35 a, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr: 0000204930, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Galaktyczna 35 a, 80-299 Gdańsk lub na adres e–mail: elhurt@elhurt.com.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych przez Administratora jest:
 4. umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne (w przypadku korzystania z serwisu elhurt.com.pllub
 5. umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Administratora, dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne lub
 6. Twoja zgoda, w przypadku kontaktu za pośrednictwem jednego z formularzy kontaktowych zamieszczonych na naszych serwisach lub
 7. prawnie uzasadniony interes Administratora do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
 8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wymienionych powyżej umów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ich zawarciem lub w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu jego produktów lub usług.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże zaniechanie ich podania lub niewyrażenie zgody
  na niektóre funkcjonalności („Cookies”) spowoduje, że zawarcie i realizacja umów lub korzystanie z serwisów Administratora będą niemożliwe.
 11. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, maksymalnie do czasu odwołania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub złożenia żądania ich usunięcia. Nie dotyczy to sytuacji, w jakich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 12. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się hostingiem, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, księgowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, prawnicze, marketingowe, rekrutacyjne, informatyczne i administracyjne oraz dostawcom systemów płatniczych na potrzeby transakcji zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Administrator będzie przekazywał Twoje dane do państw trzecich (USA), jednakże będą to wyłącznie podmioty z certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA (Google, Facebook, Linkedin). Masz prawo uzyskać kopie takich danych.
 14. Masz także prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 15. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, jednak tylko w zakresie doboru wersji językowej serwisu oraz oferty reklamowej w oparciu o Twoje wcześniejsze transakcje i zapytania lub inną aktywność w serwisach Administratora. Decyzje te nie wywołują wobec Ciebie skutków prawnych ani w podobny sposób na wpływają na Twoją sytuację.
 16. Przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania. Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływa.

II Cookies

 1. Administrator, jako właściciel serwisu elhurt.com.pl oraz innych serwisów powiązanych, do których odesłanie znajduje się w tym serwisie, może używać plików „Cookies” podczas korzystania z tych serwisów. Korzystając z nich i akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na użycie Cookies”.
 2. Pliki „Cookies” to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 3. W „Cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
 4. Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „Cookies”.
 5. „Cookies” umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „Cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
 6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Pliki „Cookies”  wykorzystywane są m.in. w celu:
 8. zapewnienia prawidłowego działania serwisów (np. utrzymania sesji, dobór wersji językowej, poprawa wydajności, szybkości działania serwisów, zapewnienia bezpieczeństwa),
 9. analizy statystyk ruchu – nasza firma (lub nasz usługodawca) korzysta z usług analitycznych Google Analytics, by dowiedzieć się, czy przedstawiane przez nas treści są przydatne, czym interesują się użytkownicy i w jaki sposób można udoskonalić działanie Witryny. Te informacje wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Nie używamy ich do ustalania tożsamości użytkowników,
 10. wyświetlania reklam naszych produktów, korzystania z wtyczek społecznościowych itp. (np. odtwarzanie filmów Youtube, narzędzia do udostępniania artykułów na Facebooku czy LinkedIn, Google Maps).
 11. Możesz cofnąć zgodę na wykorzystanie plików „Cookies” wybierając odpowiednie ustawienia w wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Istnieją również dodatki do przeglądarek blokujące np. Google Analytics. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików „Cookies” może powodować trudności lub wręcz uniemożliwić korzystanie ze strony.
 12. Więcej informacji o cookies i Google Analytics znaleźć można np. na stronach:
 • http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • http://wszystkoociasteczkach.pl,
 • http://www.aboutcookies.org,
 • http://www.cookiecentral.com/faq.

III Formularze internetowe

 1. Możesz przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych:
 2. Formularze rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego

Dane przekazane w ramach formularza rejestracji konta są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do usług elektronicznych Administratora (zalogowania się, przypomnienia, zmiany hasła, dokonania zakupu i korespondencji elektronicznej związanej z dokonanym zakupem). Dane te będą przetwarzane do czasu usunięcia konta użytkownika w naszym serwisie.

 1. Formularze subskrypcji newsletterów

Dane przekazane w ramach formularza subskrypcji danego newslettera są przetwarzane w celu przesyłania użytkownikowi zamówionego newslettera. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu odwołania Twojej zgody lub złożenia żądania usunięcia Twoich danych.

 1. Formularzy kontaktowych

Dane przekazane w ramach formularza kontaktowego są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję. Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub złożenia żądania usunięcia Twoich danych.

 1. Formularze rekrutacyjne

Dane przekazane w takim formularzu są przetwarzane wyłącznie na potrzeby określonej rekrutacji i są usuwane w terminie trzech miesięcy od jego zakończenia. Mogą być jednak wykorzystywane przez Administratora. na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko w okresie jednego roku od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono rekrutację, jeśli wyrazisz na to zgodę przy wypełnianiu formularza.

 1. Jeśli skierujesz do Administratora jakąkolwiek korespondencję e – mail niezwiązaną z usługami świadczonymi na Twoją rzecz lub inną zawartą z Tobą umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, jakiej dotyczyła dana korespondencja. Dane te będą przetwarzane będą przez okres uzasadniony ze względu na potrzeby Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu odwołania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub skierowania żądania ich usunięcia.

IV Inne funkcjonalności serwisów

Korzystanie z serwisów Administratora wiąże się również z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są nasze serwisy. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi zbiera także silnik strony zainstalowany na serwerze oraz Twój komputer, laptop lub inne urządzenie, za pośrednictwem którego korzystasz z Internetu. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, a dane w nich zapisane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisów Administratora i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika, lecz stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami Administratora, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V Dzieci poniżej 16 roku życia

Rozumiemy znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Serwisy Elhurt Sp. z o.o. nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Jedną z zasad polityki Elhurt Sp. z o.o. w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia.