Kod NATO Podmiotu Gospodarczego (NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code) przydzielany jest w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO (NATO Codification System – NCS) firmom, których działalność gospodarcza jest powiązana z asortymentem wyrobów objętych Klasyfikacją Zaopatrzenia NATO (NATO Supply Classification – NSC) lub po prostu świadczeniem usług na rzecz obronności. Nasz wieloletni partner, firma SoMLabs, znalazła się w gronie takich podmiotów gospodarczych!

Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA.

Dane firmy zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarczych  prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz zostaną wprowadzone do:

  • Bazy NATO Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO
  • Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki prowadzonego przez NSPA
  • Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych

Gratulacje!