Zapraszamy do udziału w warsztatach linuksowych poświęconych podstawom tworzenia interfejsów graficznych (GUI) za pomocą bibliotek Qt na modułach SoM z rodziny SpaceSOM-8MPlus. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się, na sześciu efektownych przykładach, z możliwościami środowiska Qt library oraz nowoczesnej platformy emebedded (i.MX8M Plus).

Czekamy na Was w Krakowie (26.09.2023) i Katowicach (27.09.2023)

ZAREJESTRUJ SIĘ

Więcej o warsztatach

Warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie sprzętowej SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX8M Plus. Jest to zestaw sprzętowy składający się z:

       

Agenda:

1. Budowa obrazu yocto.

2. Modyfikacja i dostosowanie plików kernela.

3. Wprowadzenie i programowanie platformy SpaceSOM-8Mplus.

4. Użycie Qt Creatora do budowy GUI.

5. Widget application.

6. Sockety i sloty w QT.

7. Obsługa ekranu dotykowego i przycisków w Qt.

8. Aplikacja QML.

9. Tworzenie receptur yocto.

Uwagi:

  • W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób zapraszanych na warsztaty.
  • Pierwszeństwo będą miały osoby rejestrujące się mailem w domenie firmowej.
  • O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje i materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.
  • Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  • Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).
  • Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń udostępnią uczestnikom organizatorzy.
  • Warsztaty są darmowe.

Organizatorzy:

Elhurt

SoMLabs

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!