Zapraszamy na bezpłatne warsztaty linuksowe dotyczące tworzenia i działania sieci neuronowych. W maju, wraz z naszym partnerem firmą SoMLabs, odwiedzimy 5 polskich miast.

REJESTRACJA

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Warsztaty przeznaczone są dla inżynierów zainteresowanych wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w projektach systemów wbudowanych.

CEL SZKOLENIA

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się m.in. z możliwościami współczesnej platformy emebedded (i.MX8M Plus) przeznaczonej do stosowania w urządzeniach brzegowych i wyposażonych w koprocesor dedykowany wspomaganiu obliczeń (NPU – Neural Processing Unit) w aplikacjach AI/ML (Artificial Intelligence/ Machine Learning).

KIEDY I GDZIE SIĘ SPOTKAMY

 • Wrocław 22.05.2023
 • Kraków 23.05.2023
 • Katowice 24.05.2023
 • Warszawa 25.05.2023
 • Bydgoszcz 26.05.2023

AGENDA

Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące tworzenia i działania sieci neuronowych, a w trakcie ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić, jak używać modeli sieci neuronowych na platformie iMX8MPlus do klasyfikacji obrazów w czasie rzeczywistym. Wszystkie przykłady będą uruchamiane na modułach SpaceSOM-8Mplus.

 1. Wprowadzenie do platformy SpaceSOM-8Mplus.
 2. Kompilacja systemu Linux Yocto i programowanie pamięci eMMC modułu SpaceSOM-8Mplus.
 3. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych.
 4. Użycie akceleratora NPU w procesorze iMX8MPlus.
 5. Przykłady użycia sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów.
 6. Wykorzystanie kamery jako źródła danych dla sieci neuronowych.

SPRZĘT WYKORZYSTYWANY PODCZAS SZKOLEŃ

Warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie sprzętowej SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX8M Plus. Jest to zestaw sprzętowy składający się z:
modułu SpaceSOM-8MPlus, płyty bazowej SpaceCB-8Mplus-ADV oraz elementów uzupełniających: modułu wyświetlacza SL-TFT7-TP-600-1024-LVDS i kamery SL-MIPI-CSI-OV5640.

Uwagi
• W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób zapraszanych na warsztaty.
• Pierwszeństwo będą miały osoby rejestrujące się mailem w domenie firmowej.
• O wynikach rejestracji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje i materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.
• Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
• Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z co najmniej podstawową znajomością języka Python.
• Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).
• Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń zostanie udostępny przez organizatorów.

 

Dowiedz się więcej o komputerach SoMLabs.